Stowarzyszenie Biegaj z Mapą

Stowarzyszenie Biegaj z Mapą powołane zostało 26.06.2013 w Poznaniu.

  Celem stowarzyszenia jest:

  • rozwijanie, propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych,
  • promocja Biegów na Orientację poprzez organizację treningów, zawodów sportowych oraz obozów szkoleniowych a także wypraw przygodowych,
  • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
  • współpracę z osobami, instytucjami w zakresie zbierania informacji, wymiany doświadczeń oraz podejmowanie przedsięwzięć sportowych w zakresie uprawiania sportów wytrzymałościowych i ekstremalnych,
  • doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów w zakresie Biegów na Orientację, sportów wytrzymałościowych i ekstremalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze kraju,
  • aktywizacja fizyczna osób w różnym wieku poprzez organizację akcji sportowych,
  • działalność na rzecz odciągania młodzieży od alkoholu, nikotyny i środków odurzających,
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do aktywności fizycznej,
  • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, edukacyjną i towarzyską,
  • promocja zdrowego stylu życia,
  • promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej

Kontakt : biegajzmapa@gmail.com