Stowarzyszanie

Stowarzyszenie Biegaj z Mapą powołane zostało 26.06.2013 w Poznaniu.

 • rozwijanie, propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych,
 • promocja Biegów na Orientację poprzez organizację treningów, zawodów sportowych oraz obozów szkoleniowych a także wypraw przygodowych,
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 • współpracę z osobami, instytucjami w zakresie zbierania informacji, wymiany doświadczeń oraz podejmowanie przedsięwzięć sportowych w zakresie uprawiania sportów wytrzymałościowych i ekstremalnych,
 • doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów w zakresie Biegów na Orientację, sportów wytrzymałościowych i ekstremalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze kraju,
 • aktywizacja fizyczna osób w różnym wieku poprzez organizację akcji sportowych,
 • działalność na rzecz odciągania młodzieży od alkoholu, nikotyny i środków odurzających,
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do aktywności fizycznej,
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, edukacyjną i towarzyską,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej

Kontakt : biegajzmapa@gmail.com